Home

JJK. is een nichekantoor waar de werelden van recht en bedrijfskunde elkaar vinden in op maat gesneden adviezen en ondersteuning voor de ondernemingsleiding en:

 • adviseert en ondersteunt
 • ondernemingen, raden van bestuur, commissarissen/toezicht
 • alsmede individuele bestuurders en commissarissen/toezichthouders
 • bij vraagstukken van goed bestuur/toezicht, corporate governance
 • en verstrekt juridische en bedrijfskundige producten & diensten.

Corporate Governance zien wij als de interactie tussen bepaalde actoren bij het richten, inrichten en beheersen van ondernemingen. Onze corporate governance werkvelden zijn juridisch en bedrijfskundig.

Op juridisch gebied specialiseren wij ons in alle juridisch relevante aspecten voor de organen bestuur & toezicht. Daarbij gaat het om zaken als:

 • de inrichtingsvraagstukken (juridische structuur)
 • (rechts)positie van de organen bestuur & toezicht
 • taak en bevoegdheid
 • andere organen en relaties
 • functioneren (besluitvorming, vertegenwoordiging, informatievoorziening, tegenstrijdig belang)
 • bijzondere situaties (geschillen, conflicten, enquête, aansprakelijkheid)
 • het vanuit een rechtstheoretische invalshoek duiden van goed bestuur en toezicht.

Op bedrijfskundig gebied specialiseren wij ons in de werking, inrichting, besturing en context van ondernemingen. Daarbij gaat het om zaken als:

 • doelen van besturing, instrumenten en niveaus van besturing
 • organisation dynamics & design
 • informatiestromen, beslissen & beheersen
 • factoren en actoren in de context van de onderneming
 • cultuur, macht, leiderschap, gedrag en ethiek.