Diensten

Wij adviseren en ondersteunen

  • ondernemingen,
  • raden van bestuur (RvB),
  • raden van commissarissen/toezicht (RvC/RvT),
  • alsmede individuele bestuurders en commissarissen/toezichthouders

bij vraagstukken van goed bestuur/toezicht, corporate governance, en verstrekken juridische en bedrijfskundige producten & diensten.

De werelden van recht en bedrijfskunde vinden elkaar in op maat gesneden adviezen voor de ondernemingsleiding. De juristen, bedrijfskundigen, (oud-)bestuurders en (oud-)commissarissen die samenwerken binnen JJK. hebben hun focus op het snijvlak van recht en bedrijf. Zij adviseren ondernemingen, bestuurders, commissarissen en toezichthouders binnen en buiten rechte over de positie van de ondernemingsleiding.

Goed ondernemingsbestuur verdient ondersteuning. Goed toezicht verdient ondersteuning. Naast advies bieden wij derhalve ook uitvoerende ondersteuning. Ondersteuning die verder gaat dan het aanreiken van documenten en een uitvoerend karakter heeft.


Naast deze dienstverlening ontwikkelen wij specifieke producten voor de ondernemingsleiding.