Bestuur

De ondernemingsleiding wordt steeds vaker geconfronteerd met vragen ten aanzien van hun handelen en nalaten. Relevante vragen voor zowel bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders en feitelijk bestuurders.

  • Welke eisen stellen de stakeholders aan de corporate governance van de onderneming?
  • Wat is de meest geschikte vorm van bestuur in een specifieke onderneming (one tier, two tier)?
  • Wat betekent de corporate governance voor de corporate strategie?
  • Is er vanuit governance, risk & compliance voldoende oog voor de continuïteit van de onderneming?
  • Hoe is de ondernemingsleiding samengesteld en functioneert deze naar behoren?
  • Is de informatievoorziening, besluitvorming en corporate housekeeping op peil?
  • Wat zijn concrete normen voor het juist handelen van de ondernemingsleiding?
  • Hoe voorkomt de ondernemingsleiding aansprakelijkheid?

JJK. adviseert over het inrichten van een goede corporate governance structuur om te komen tot een betere uitvoering van de corporate strategie. Een van de doelen van dit proces is om de aansprakelijkheidsrisico's te verkleinen.

Daarbij is zowel aandacht voor de persoonlijke aspecten: samenstelling, profiel, taakverdeling, evaluaties, bijscholing, bezoldiging; als voor de organisatorische aspecten: doelstellingen, strategie, meest geschikte vorm ondernemingsleiding, statuten, reglementen, agendabeheer, jaarplanning, financiële cyclus, samenstelling en functioneren ondernemingsleiding, informatievoorziening (planning en control-cyclus), besluitvorming, uitvoering, corporate housekeeping, vennootschapszaken en juridische documentatie.

Bij deze zaken ondersteunen wij ook in de uitvoering middels het 'Corporate Secretary on Demand' concept. Bijvoorbeeld inzake: evaluaties en scholing en in bijzondere situaties: conflict, geschillen, fusies/overnames, aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang.

Inventariseren - Optimaliseren - Faciliteren

« terug naar diensten