Toezicht

In lijn met de juridische ontwikkelingen van 2017 spreken wij over commissaris en Raad van Commissarissen (RvC) waar ook toezichthouder of Raad van Toezicht (RvT) bedoeld kan worden.

De positie van commissarissen is niet alleen van belang voor de ondernemingsleiding, maar voor alle bij de onderneming betrokken stakeholders. Ondernemingen en de ondernemingsleiding zullen antwoorden moeten kunnen formuleren op de volgende vragen:

  • Welke eisen stellen de stakeholders aan de corporate governance van de onderneming?
  • Wat is de meest geschikte vorm van advies en toezicht in een specifieke onderneming?
  • Wat betekent advies en toezicht voor de andere organen in de onderneming?
  • Wat voegt het advies en toezicht toe aan de continuïteit van de onderneming?
  • Hoe is een raad samengesteld en functioneert deze naar behoren?
  • Is de informatievoorziening en interne huishouding (statuten, reglementen) op peil?
  • Wat zijn concrete normen voor het juist handelen van de ondernemingsleiding?
  • Hoe voorkomen commissarissen en toezichthouders aansprakelijkheid?

JJK. adviseert ondernemingen over het optimaliseren van de corporate governance structuur, de positie en het functioneren van raden van commissarissen, commissies en individuele commissarissen.

JJK. adviseert commissarissen bij het aantreden (due diligence) en functioneren binnen een raad. Een van de doelen van dit proces is om de aansprakelijkheidsrisico's te verkleinen.

Daarbij is zowel aandacht voor de persoonlijke aspecten: samenstelling, profiel, taakverdeling, evaluaties, bijscholing, bezoldiging; als voor de organisatorische aspecten: doelstellingen, strategie, meest geschikte vorm ondernemingsleiding, statuten, reglementen, agendabeheer, jaarplanning, financiële cyclus, samenstelling en functioneren ondernemingsleiding, informatievoorziening (planning en control-cyclus), besluitvorming, uitvoering, corporate housekeeping, vennootschapszaken en juridische documentatie.

Bij deze zaken ondersteunen wij ook in de uitvoering middels het 'Corporate Secretary on Demand' concept. Bijvoorbeeld inzake: evaluaties en scholing en in bijzondere situaties: conflict, geschillen, fusies/overnames, aansprakelijkheid, tegenstrijdig belang.

Inventariseren - Optimaliseren - Faciliteren

« terug naar diensten