Corporate governance

JJK. verstrekt corporate governance producten voor de ondernemingsleiding. Als het niet het functioneren van één raad, maar de positie van beide raden betreft, bedienen we ook de onderneming als cliënt.

Onder het juridisch niet nader gedefinieerde begrip 'onderneming' verstaan wij: ieder 'organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan het economisch verkeer'. En aangezien economie het bevredigen van schaarse behoeftes betreft verstaan wij daar onder alle mogelijke organisaties, instellingen, lichamen en dergelijke voor zover zij door een Nederlandse rechtspersoon worden gedreven. Zowel privaat als semipubliek (zorg en (hoger) onderwijs).

Naast advies en uitvoerende ondersteuning voor ondernemingen ontwikkelen wij de volgende producten.

Ondernemingen

De uitrol van de diverse producten zal in 2017/2018 plaatsvinden.

« terug naar producten